Aankoop bestaande woning

Bij de aankoop van een woning dient er weer rekening gehouden te worden met het "schrijfgeld” en de "hypotheekaktekosten” (indien deze van toepassing zijn).

Hypotheekopbouw

De opbouw van de hypotheek (of het totaalbedrag) bij een aankoop is afhankelijk van verschillende factoren, dewelke hieronder eens op een rijtje gezet worden, nl.:

  • Aankoopkosten: Het belangrijkste van al is natuurlijk voor welk bedrag een onroerend goed aangekocht wordt. Dit gebeurt door middel van een bod uit te brengen. Eenmaal als door beide partijen (verkoper en koper) een prijs bedongen is, zal er overgegaan worden tot het opmaken van het "voorlopig koopcontract” en het overhandigen van het voorschot (gebruikelijk 10%)
  • Hypotheekaktekosten: bestaan uit de registratierechten, aktekosten, erelonen en inschrijvingskosten
  • Eigen geld/inbreng: Bij een aankoop kan het zijn dat je geen eigen geld kan/wil inbrengen, maar het kan natuurlijk ook dat er wel eigen gelden (spaargelden, winst uit de verkoop van een andere woning, etc.) ingebracht worden. Het is in alle gevallen voordeliger om eigen geld in te brengen, omwille van het feit dat de rentetarieven hierop gebaseerd worden: dus hoe meer eigen gelden, hoe lager de rentetarieven.