Wat is een credit-scoring?

In het algemeen baseren alle professionele kredietaanbieders hun beslissing over de hoogte van een krediet aan de hand van enkele factoren (credit-scoring). Elke bank heeft zijn eigen scoring en een dossier kan dus bij de ene bank geweigerd worden maar mogelijk aanvaard worden bij een andere bank.

Hieronder worden 3 algemene regels toegelicht die meestal toegepast worden:

  • 33%-regel: het aan kredieten te besteden bedrag mag niet groter zijn dan 1/3 van het gezinsinkomen.
  • Levensonderhoud: een gezin moet over een minimumbedrag beschikken voor in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze minimumbedragen liggen over het algemeen voor een alleenstaande op € 900 en voor een gezin op € 1.000 per maand (na betaling van alle kredietlasten en alimentatie).
  • Quotiteit: dit is de verhouding tussen het hypotheekbedrag en de vrije verkoopwaarde. Hoe lager, hoe minder het risico voor de bank, hoe lager de aangerekende rentevoet.

Let op: het is belangrijk te weten dat de banken vrij zijn in bovenstaande scoring, het kan dus zijn dat bij een bepaalde bank de 33%-regel een 40%-regel wordt.

Het maximale hypotheekbedrag

Hoeveel je mag lenen hangt dus af van je netto maandinkomen en de verkoopwaarde van je toekomstige woning. De hypotheekverstrekker gaat aan de hand van die factoren je maximale hypotheekbedrag berekenen en een analyse maken van jouw dossier om te bekijken of je in aanmerking komt voor de gewenste hypotheek.

1. Netto maandinkomen

Hiermee wordt je netto inkomen bedoeld dat maandelijks op je rekening wordt gestort door je werkgever (voor zelfstandigen is dit de winst na belastingen).

Eventuele huurinkomsten en te ontvangen alimentatie (niet voor kinderen) mogen hierbij opgeteld worden. Persoonlijke leningen, kredieten en te betalen alimentatie worden dan weer in mindering gebracht.

2. Verkoopwaarde van het pand

De bank houdt rekening met de vrije verkoopwaarde van je pand. Deze waarde zal door een schatter vastgesteld worden en in een schattingsverslag aan de bank overhandigd worden.

Ga je verbouwen dan wordt er veelal rekening gehouden met de verkoopwaarde na de verbouwingen.

Wachten op de goedkeuring

Na de goedkeuring van de hypotheek word je een aanbod bezorgd dat dan ook rechtstreeks naar de notaris van jouw keuze wordt gestuurd. De notaris gaat dan na de gebruikelijke opzoekingen de aankoop- en kredietakte plannen. Je wordt uitgenodigd op het kantoor van de notaris en na een hele hoop handtekeningen ben je de trotse eigenaar van een onroerend goed.

Een vervroegde terugbetaling

Al naargelang de voorwaarden van de banken kan er steeds een vervroegde terugbetaling plaatsvinden. De grootte en de frequenties van deze vervroegde terugbetalingen zijn afhankelijk van bank tot bank. Bij een vervroegde terugbetaling wordt een wederbeleggingsvergoeding aangerekend. Deze mag niet meer bedragen dan 3 maanden intrest berekend op het vervroegd ingeloste bedrag indien het krediet onder de wet hypothecair valt. Zo niet kunnen er zwaardere boetes opgelegd worden door de bank.

Het is dus aan te raden om de voorwaarden goed door te nemen alvorens een hypothecair krediet te ondertekenen.