Openbare verkoop

Bij een openbare verkoop wordt een onroerend goed verkocht door opbod via een notaris en dit meestal in een nabijgelegen café. Hierbij variëren de kosten tussen de 16,5% en 21% (de huur van het café, de drank die er genuttigd wordt, advertentiekosten, ereloon van de notaris, etc. dienen ook betaald te worden).

Het is belangrijk te weten dat het bieden over enkele zitdagen verloopt en dat wanneer een bod aanvaard wordt, de notariskosten betaald dienen te worden binnen de 5 werkdagen na akkoord. Dus financieel dient hierbij alles op voorhand geregeld te zijn.

Hypotheekopbouw

De opbouw van de hypotheek (of het totaalbedrag) bij een openbare aankoop is afhankelijk van verschillende factoren, dewelke hieronder eens op een rijtje gezet worden, nl.:

  • Aankoopprijs: Dit is de koopprijs incl. de bijkomende kosten die bij het begin van de openbare verkoop bekendgemaakt worden (per schijf). Maar de definitieve kosten zullen pas bekend zijn wanneer een bod aanvaard is.
  • Hypotheekaktekosten: bestaan uit de registratierechten, aktekosten, erelonen en inschrijvingskosten
  • Eigen geld/inbreng: Bij een aankoop kan het zijn dat je geen eigen geld kan/wil inbrengen, maar het kan natuurlijk ook dat er wel eigen gelden (spaargelden, winst uit de verkoop van een andere woning, etc.) ingebracht worden. Het is in alle gevallen voordeliger om eigen geld in te brengen, omwille van het feit dat de rentetarieven hierop gebaseerd worden: dus hoe meer eigen gelden, hoe lager de rentetarieven.