Abattement

Indien je binnen het jaar je hoofdverblijfplaats vestigt op je nieuwe enige woning, kan je zelfs genieten van een "korting” van de Vlaamse Overheid. Deze korting houdt in dat je op de eerste € 15.000 geen registratierechten dient te betalen. Dit is dus concreet een vermindering van € 1.500 bij groot beschrijf en € 750 bij klein beschrijf..

Als u bij de aankoop van een huis of bouwgrond kan genieten van het abattement, en ter financiering van deze aankoop een hypothecaire lening aangaat, dan kan u van een bijkomend voordeel van 1.000 euro genieten. De verkoopprijs wordt in dit geval immers verminderd met 10.000 euro. Als u van het klein beschrijf kan genieten, wordt de verkoopprijs zelfs verminderd met 20.000 euro.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze vermindering te kunnen genieten:

  • U moet het abattement genieten.
  • U moet binnen de termijn van 2 jaar (in geval van de aankoop van een woning) of 5 jaar(in geval van de aankoop van een bouwgrond) na de aankoop een hypothecaire inschrijving nemen op het gekochte goed.

Samen met het abattement kan de koper bijgevolg genieten van een totale vermindering van de heffingsgrondslag van 25.000 euro bij toepassing van het gewoon tarief en van 35.000 euro bij toepassing van het klein beschrijf.