Kaskrediet

Dit is een alledaagse zichtrekening die tijdens een bepaalde periode tot een vooraf bepaald maximum bedrag een debetstand (in het rood) mag vertonen (vooral voor onverwachte uitgaven).

De kredietnemer beslist of hij deze kredietlijn volledig (tot het max bedrag) of gedeeltelijk opneemt.

Kenmerken

  • Soepel, geen formaliteiten en geen verplichte periodieke terugbetaling
  • Intresten berekend op dagbasis (het aantal dagen dat de rekening in het rood staat)
  • Hoge rentevoet dit omdat de bank het overeengekomen bedrag vrij moet houden voor de klant en omdat het risico op niet-terugbetaling groter is.
  • Looptijd: deze loopt tot dat 1 van de partijen de overeenkomst opzegt of indien niet aan de voorwaarden voldaan wordt zoals afgesproken.

Toekenning

De klant moet voldoen aan bepaalde criteria wat betreft de stabiliteit, het inkomen en de financiële verbintenissen. Aan de hand van "credit-scoring” wordt er een beoordelingscijfer aan de klant toegekend en al naargelang deze score wordt de grootte van het kaskrediet bepaald.

Het is wel zo dat meestal de inkomsten moeten gedomicilieerd worden, zodat de debetstanden op de rekening hierdoor worden aangezuiverd.