Persoonlijke lening

Dit is hetzelfde als de financiering op afbetaling met dit verschil dat een persoonlijke lening niet gekoppeld is aan een aankoopfactuur maar dat het volledige ontleende bedrag op de rekening van de kredietnemer wordt gestort.

Een persoonlijke lening is bedoeld om in de buitengewone uitgaven (medische kosten, studiekosten, belastingen,etc.) van de ontlener te voorzien.