De rechtsbijstandverzekering

Bij een schadegeval eis je uiteraard een volledige en correcte vergoeding. Een rechtsbijstandverzekering zal jouw belangen verdedigen en de kosten daarvoor op zich nemen. Vaak zit er al een bepaalde vorm van rechtsbijstand vervat in je verzekeringsproducten maar er zijn toch grote voordelen toe te wijzen aan een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar.

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand

Hoewel een rechtsbijstandverzekering niet verplicht is, is ze eigenlijk onmisbaar. Daarbij is het belangrijk om te kiezen voor een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar. Het is namelijk niet ondenkbaar dat de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar verzekerd is met belangenconflicten als gevolg.

De voordelen op een rij

De gerechtskosten zijn vaak een reden om zich niet te verzetten tegen een bepaalde situatie. In het Belgisch rechtssysteem dient iedere partij zijn eigen advocaats- en gerechtskosten te dragen en kunnen rechtzaken jaren aanslepen. Doordat een rechtsbijstandverzekering deze kosten op zich neemt wordt deze drempel aanzienlijk verlaagd.

De rechtsbijstandverzekeraar neemt steeds een neutraal standpunt in. Je krijgt als verzekeringsnemer objectieve informatie en steun van specialisten die je alle middelen aanreiken om je rechten tot het uiterst te verdedigen.

Een gerechtelijke procedure is niet alleen kostelijk maar kan ook erg lang duren. De rechtsbijstandverzekeraar zal daarom in vele gevallen een minnelijke regeling proberen te bekomen met de tegenpartij. Deze administratieve procedure is sneller en de daarvoor gemaakte kosten worden evenzeer door de verzekeraar gedragen.

Variaverzekering versus rechtsbijstandverzekering

Beide verschillen in belangrijke mate. Onder een variaverzekering verstaan we een schadeverzekering die geen brand- of transportverzekering is. Een schadeverzekering heeft tot doel een verzekerde na het optreden van een verzekerd risico schadeloos te stellen.

Een variaverzekeraar verdedigt dus eigenlijk altijd een beetje zijn eigen belangen. Voor een gezond beheer is hij namelijk verplicht om elk schadegeval grondig te onderzoeken en daarmee de schadevergoeding te minimaliseren.

De rechtsbijstandverzekeraar keert daarentegen geen schadevergoeding uit en verdedigt dus niet zijn eigen belangen (want daar wint hij niets mee) maar die van de verzekerde. Weliswaar zal de rechtsbijstandverzekeraar ook proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden.