De schuldsaldoverzekering

Koop je een huis of appartement op afbetaling dan doe je er goed aan om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. De schuldsaldoverzekering waarborgt, afhankelijk van het dekkingspercentage, de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het saldo van je woonkrediet mocht je plots overlijden. Op die manier bespaar je je partner, gezin of naaste familie een financiële opdoffer en geef je hen alle kansen om de woning te behouden!

Dekkingspercentage

Bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering bepaal je in principe zelf het kapitaal dat dient vrijgegeven te worden bij het overlijden van één van de verzekerden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden dat wanneer het risico zich voordoet, de helft van de hypotheekschuld ingelost wordt, zodat ook nog maar de helft van de hypotheeklast dient betaald te worden. Voor een optimale dekking raden we echter aan dat elke kredietnemer het geleende bedrag voor 100% dekt.

Fiscaal aftrekbaar

De premie die betaald wordt is volgens het stelsel van de individuele levensverzekering, de woonbonus of het pensioensparen fiscaal aftrekbaar mits de wettelijke voorwaarden in acht genomen worden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de verzekeringnemer en kan in de toekomst natuurlijk ook veranderen.

Niet langer wettelijk verplicht

De schuldsaldoverzekering is niet langer wettelijk verplicht. Toch gaan banken een schuldsaldoverzekering vaak als voorwaarde stellen om een hypothecair krediet te verkrijgen. Los van eender welke verplichting doe je er goed aan om beroep te doen op je gezond verstand. Emotioneel is het verlies van je partner erg zwaar. Daarbij blijven een aantal kosten gewoon doorlopen, denk aan verwarming, electriciteit, kinderen... Misschien ga je je werkschema wat moeten aanpassen om voor de kinderen te zorgen met een lager inkomen als gevolg.

Betalingswijze en premiebedrag

Je premie voor de schuldsaldoverzekering is afhankelijk van de rentevoet van je woonkrediet, het gekozen dekkingspercentage, het te verzekeren kapitaal, de looptijd van het woonkrediet en het overlijdensrisico (leeftijd, gezondheid, roker/niet-roker). Ook de betalingswijze heeft een invloed op het bedrag. Opteer je voor een eenmalige premie of gespreide betalingen (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks).

Vergelijk, ook als je een scherpere hypotheekrente kan bekomen

Veel banken bieden scherpere hypotheektarieven als de schuldsaldoverzekeringen en brandverzekering ook bij hen afgesloten worden. Maar op vlak van deze verzekeringen vallen de meeste banken dan weer duurder uit dan wanneer deze bij een onafhankelijke makelaar ondergebracht worden. Het is zelfs meestal zo dat de korting die men ontvangt op de hypotheekrente niet opweegt tegen het voordeel dat men heeft indien de verzekering elders ondergebracht wordt. Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

Bij bank X kan je een hypotheekrente bekomen van 3,25% op voorwaarde dat de brand- en schuldsaldoverzekering ook bij hen ondergebracht worden. Bij bank Y krijg je een hypotheekrente van 3,5% zonder enige verplichting. Voor een hypotheek van € 100.000 op 25 jaar brengt deze 0,25% een verschil in maandlast van € 12,87. Een voordeel dat gemakkelijk is te bereiken op de verzekeringspremie!