BA privéleven of familiale verzekering

Heeft je zoon of dochter tijdens het voetballen een ruit gebroken op school? Of is je hond ontsnapt en heeft hij een voorbijganger gebeten? De financiële gevolgen voor het gezinsbudget kunnen aanzienlijk zijn... Gelukkig kun je op een interventie van de BA Familiale rekenen voor de vergoeding van de schade die jijzelf of een gezinslid aan iemand anders heeft berokkend.

De familiale verzekering in detail

Bij een BA privéleven / familiale verzekering zijn een aantal factoren zeer belangrijk:

  • Zo komt de waarborg enkel tussen voor schadegevallen die zich voordoen in de privé-sfeer, dus niet voortvloeiend uit een beroepsactiviteit.
  • Het betreft een niet-contractuele aansprakelijkheid. Er mag met andere woorden geen oorzakelijk verband bestaan tussen de schade en een contractuele verbintenis. Bijvoorbeeld: een loodgieter die bij herstellingswerken per ongeluk schade veroorzaakt aan een andere leiding zal die schade moeten laten vergoeden door zijn zakelijke aansprakelijkheidsverzekering gezien de contractuele overeenkomst (die ook mondeling kan zijn!). Ga je bij vrienden op bezoek en breek je daar een vaas dan zal de familiale die schade wel vergoeden aan je vrienden.
  • Enkel schade tegenover derden wordt gewaarborgd, de begunstigde kan enkel een derde betreffen. De verzekering komt dus niet tussen als je zoon de smartphone van je dochter laat vallen.
  • Het is verder belangrijk dat de schade het gevolg is van een fout, er moet dus een oorzakelijk verband tussen de schade en de fout zijn. Hierbij dienen we het burgerlijke wetboek te raadplegen op basis van artikels 1382 tot en met 1386 bis, waarbij wordt aangetoond aan welke verplichtingen de burger zich dient te houden en waarop wordt bepaald wanneer iemand "in fout" is.

Schade tijdens verplaatsingen met of zonder voertuig

De familiale verzekering komt ook tussen bij schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen: te voet, op rolschaatsen, vliegend (niet gemotoriseerd, bvb. een deltavleugel) maar ook als bestuurder van een niet-gemotoriseerd voertuig of als passagier van om het even welk voertuig (hierop zijn uitzonderingen!).

Opgelet: Voor rij- of voertuigen die worden aangedreven door een mechanische kracht is een afzonderlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering bij wet verplicht (auto, moto, bromfiets, mobilhome, vrachtwagen, ...). Vanzelfsprekend zal de familiale verzekering slechts tussenkomen indien de verplichte verzekering niet tussenkomt of slechts voor het verschil waarin deze verplichte verzekering niet tussenkomt.

Hulpverlening door derde

Indien de verzekerde of zijn goederen, bij dreigend gevaar, door een derde vrijwillig en niet beroepshalve geholpen/gered wordt en die derde daarbij schade zou lijden dan komt de familiale verzekering tussen voor de lichamelijke en stoffelijke schade, zelfs indien je tegenover de benadeelde derde niet aansprakelijk bent. Let wel, deze dekking is enkel van toepassing indien de schadelijder geen vergoeding van een openbare of privé-instelling ontvangt.

Uitsluitingen

De schade voortvloeiend uit onderstaande situaties wordt uitgesloten:

  • Schade die gedekt wordt door de wettelijk verplichte burgerrechterlijke aansprakelijkheidsverzekeringen.
  • Schade voortvloeiend uit de jacht
  • Schade die iemand van je gezin van 16 jaar en ouder opzettelijk veroorzaakt of door zijn grove schuld veroorzaakt. Denk bij grove schuld bijvoorbeeld aan alcoholintoxicatie, drugs, geweld, roekeloze daden, weddenschappen/uitdagingen, vandalisme, ...
  • Schade door terrorisme
  • Schade door wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, ...